FANDOM


Sự kiện theo mùa (SM) thường là dọn dẹp map ( thường 4-5 cái ),người chơi cần phải đánh chìm kỳ hạm địch trong khu vực boss trong mỗi chương của sự kiện để lấy được phần thưởng. Những phần thưởng này thường là rất hiếm, có thể là trang bị hoặc là nữ hạm. Nên nhớ rằng sự kiện map khó hơn hẳn các map bình thường mà các hạm trưởng tham chiến trong xuất kích, nên sẽ có cấp độ level gợi ý cho mỗi chapter của event, cho dù vậy nó chỉ là gợi ý thôi.Bình thường, cách gọi sự kiện bên Wikia VietNam thường là tháng + năm, ví dụ TH215 với TH2 là tháng 2, 15 là 2015 là thời gian bắt đầu, cũng là Operation Pasta.


TH1214 Edit

Aka. Chiến dịch tiêu diệt hạm đội ảo vọng

Sự kiện kéo dài từ 29/12/2014 đến 12/1/2015. Phần thưởng là ( từ E1 đến E4 ):

TH215 Edit

Aka. Hải chiến quần đảo Tartarus

Sự kiện kéo dài từ 23/2/2015 đến 8/3/2015. Phần thưởng là ( từ E1 đến E4 ):

Chỉ rớt trong sự kiện này : CV Template:Ship, DD Template:Ship


TH515 Edit

Aka. Chiến dịch Pasta (Pasta OP)

Sự kiện diễn ra từ 28/5/2015 đến 17/6/2015. Phần thưởng là ( từ E1 đến E4 ):

Chỉ rớt trong sự kiện này : DD Template:Ship, and DD Template:Ship


Mở lại sự kiện Edit

Xem thêm: nội chiến

Vì vấn đề không thể chuyển data từ kênh client sang servers mới của MF, MF quyết định rằng họ sẽ mở lại các sự kiện theo mùa cũ để cho phép các admirals từ client cũ sang tạo tài khoản mới ở servers vẫn cơ hội tham dự lại sự kiện cũ.


TH1214 II Edit

Aka. Chiến dịch tiêu diệt hạm đội ảo vọng II

Chiến dịch tiêu diệt hạm đội ảo vọng


TH215 II Edit

Aka. Hải chiến quần đảo Tartarus II

Hải chiến quần đảo Tartarus


TH515 II Edit

Aka. Chiến dịch Pasta (Pasta OP) II

Chiến dịch Pasta kéo dài 12:00 16/2/2016 đến 12:00 11/3/2016 (GMT +8).