FANDOM


Sự kiện thường là Sự kiện theo mùa (SM) hay là Đại kỷ nguyên đóng chiến hạm (ĐĐCH).

Sự kiện theo mùa Edit

Sự kiện theo diễn ra mỗi mùa trong năm. Tuy nhiên có vài ngoại lệ do vấn đề giữa nhà phát triển và nhà phát hành. Sự kiện theo mùa thường là dọn dẹp map ( thường là 4-5 map).


Trang chính: Sự_kiện/Sự_kiện_theo_mùa


Đại kỷ nguyên đóng chiến hạm Edit

Đại kỷ nguyên đóng chiến hạm thường diễn ra giữa các sự kiện theo mùa. Thay vì là một dạng nhiệm vụ, ĐĐCH là một dạng "special offer", khi xác xuất ra tàu hiếm được tăng gấp đôi để giúp tăng tinh thần cho các hạm trưởng tiêu xài tài nguyên của họ và giúp vui. (thực ra chả vui chút nào cho lắm vài lần)


Trang chính: Sự_kiện/Đại_kỷ_nguyên_đóng_chiến_hạm


Nhiệm vụ giới hạn thời gianEdit

Trước sự kiện, đôi lúc sẽ có một số nhiệm vụ giới hạn thời gian để giúp các hạm trưởng chuẩn bị cho sự kiện. Cũng có một số nhiệm vụ liên quan đến lễ hội trong năm, chúng đều giới hạn thời gian.


Trang chính:Sự_kiện/Nhiệm_vụ