FANDOM


CHAPTER 1
World 1
Tên Thời gian Phần thưởng Phần thưởng đặc biệt Yêu cầu hạm đội Yêu cầu LV kì hạm Số tàu tối thiểu
Dau
Dan
Thep
Bautiex
Đào tạo vượt biển
航海训练(Navigation Training)
00:15:00 0 30 0 0 2 tàu bất kì >=1 2

Đào tạo vượt biển đường dài

长距离航海训练(

Long Distance Navigation Training)

00:30:00 0 30 30 0
1
1DD >=2 3

Nhiệm vụ cảnh báo

警备任务(Alert Mission)

00:30:00 30 30 30 0 2DD >=3 4
Nhiệm vụ cảnh báo chống tàu ngầm对潜警戒(Anti-submarine Alert) 00:30:00 0 100 0 0
2
2DD >=5 4

CHAPTER 2

World 2
Tên Thời gian Phần thưởng Phần thưởng đặc biệt Yêu cầu hạm đội Yêu cầu LV kì hạm Số tàu tối thiểu
Dau
Dan
Thep
Bautiex
Nhiệm vụ tuần tra海上护卫 (Convoy) 02:00:00 150 175 20 20
Shop-Items-5

1CL

2DD

>=5 5

Nhiệm vụ tập trận phòng không防空演习

(Anti-air Exercise)

00:45:00 0 0 0 75 2CL >=10 4

Nhiệm vụ hạm đội diễn tập duyệt binh观舰仪式演练

(Parade Rehearsal)

01:00:00 0 0 50 30
4
6 tàu bất kì >=10 6
Nhiệm vụ hạm đội duyệt binh观舰仪式 (Parade) 03:00:00 50 100 50 50
1
6 tàu bất kì >=10 6

CHAPTER 3

World 3
Tên Thời gian Phần thưởng Phần thưởng đặc biệt Yêu cầu hạm đội Yêu cầu LV kì hạm Số tàu tối thiểu
Dau
Dan
Thep
Bautiex

Nhiệm vụ hộ tống

护卫任务

(Convoy Mission)

04:00:00 350 0 0 0
4

1CL

2DD

>=15 4

Nhiệm vụ

hạm đội do thám

强行侦察

(Forcible Reconnaissance)

01:30:00 50 0 50 30
2
1DD >=20 4

Nhiệm vụ vận chuyển Bautiex

铝材运输

(Bauxite Transport)

05:00:00 0 0 0 250 1CA >=8 4

Nhiệm vụ vận chuyển tài nguyên

资源运输 (Resource Transport)

08:00:00 50 250 200 50
Shop-Items-5
1CA >=15 4

CHAPTER 4

World 4
Tên Thời gian Phần thưởng Phần thưởng đặc biệt Yêu cầu hạm đội Yêu cầu LV kì hạm Số tàu tối thiểu
Dau
Dan
Thep
Bautiex

Nhiệm vụ vận chuyển thiết bị công nghệ

技术运输行动(Technological Transport Operation)

04:00:00 240 300 0 0
1
4DD >=20 6

Nhiệm vụ hỗ trợ cho hạm đội rút lui

支援陆战队撤退(Support to Evacuation of Marine Corps)

06:00:00 0 240 200 0
2
2CL 2DD >=30 6

Nhiệm vụ hỗ trợ cho hạm đội cơ động

支援机动部队(Support to Mobile Force)

12:00:00 0 0 300 400
Shop-Items-5
2CL >=20 6

Nhiệm vụ hậu cần

援护舰队行动(Assistance Operation)

03:30:00 0 200 0 90 4 tàu bất kì >=30 4

CHAPTER 5

World 5
Tên Thời gian Phần thưởng Phần thưởng đặc biệt Yêu cầu hạm đội Yêu cầu LV kì hạm Số tàu tối thiểu
Dau
Dan
Thep
Bautiex

Nhiệm vụ trinh sát

索敌侦查行动(Reconnaissance Operation)

02:00:00 120 0 120 0
2
3DD >=25 4

Nhiệm vụ vận chuyển máy bay航空机输送行动(Aircraft Transport Operation)

05:00:00 0 0 0 180
4

1CVL

2DD

>=25 6

Nhiệm vụ tác chiến ở vùng biển Địa Trung Hải

地中海行动(Mediterranean Operation)

01:00:00 60 80 0 0

1BB

2DD

>=40 6

Nhiệm vụ hộ tống tàu khu trục驱逐舰哨卫任务(Destroyer Guarding Mission)

02:00:00 0 0 200 0
2
6DD >=50

6

CHAPTER 6

World 6
Tên Thời gian Phần thưởng Phần thưởng đặc biệt Yêu cầu hạm đội Yêu cầu LV kì hạm Số tàu tối thiểu
Dau
Dan
Thep
Bautiex

Nhiệm vụ vận chuyển thiết bị công nghệ

技术运输行动(Technological Transport Operation)

04:00:00 240 300 0 0
1
4DD >=20 6

Nhiệm vụ hỗ trợ cho hạm đội rút lui

支援陆战队撤退(Support to Evacuation of Marine Corps)

06:00:00 0 240 200 0
2
2CL 2DD >=30 6

Nhiệm vụ hỗ trợ cho hạm đội cơ động

支援机动部队(Support to Mobile Force)

12:00:00 0 0 300 400
Shop-Items-5
2CL >=20 6

Nhiệm vụ hậu cần

援护舰队行动(Assistance Operation)

03:30:00 0 200 0 90 4 tàu bất kì >=30 4

CHAPTER 5

World 5
Tên Thời gian Phần thưởng Phần thưởng đặc biệt Yêu cầu hạm đội Yêu cầu LV kì hạm Số tàu tối thiểu
Dau
Dan
Thep
Bautiex

Nhiệm vụ bảo vệ tuyến đường tiếp tế

补给航线护卫(Supply Route Guarding)

09:00:00 800 0 0 0

3DD

1CL

>=45 6

Nhiệm vụ tập luyện với hạm đội chính

主力舰队演习(Main Fleet Exercise)

03:00:00 0 200 0 200
Shop-Items-5

1BB

>=50 6

Nhiệm vụ tập luyện với hạm đội hàng không mẫu hạm

航母编队演习(Carrier Fleet Exercise)

04:00:00 200 0 0 100
Shop-Items-5

1BBV

>=50 6

Nhiệm vụ tập trận ở sông Rhine莱茵演习(Operation Rheinübung)

12:00:00 0 1000 0 0
4

2DD

2CA

>=50

6

CHÚ Ý:Edit

 • "Hên" hoặc "xui" là từ đủ dùng nhất để diễn tả về "Phần thưởng đặc biệt"..... Ai hên thì có.... xui thì thôi....
 • Viễn chinh "Đại thành công" (远征大成功) khi và chỉ khi bạn vừa nhận được "Phần thường đặc biệt" và vừa được cộng thêm 50% tài nguyên vào phần "Phần thưởng"......
 • Đặc biệt LV của hạm đội càng cao thì khả năng đạt được "Đại thành công" (远征大成功) càng lớn....(Nên nếu có ai có tàu LV 100 thì hãy quẩy đi quẩy đi đừng ngại ngùng....)

Những Map được giới thiệu sau đây sẽ tối đa hóa khả năng khai thác được loại tài nguyên mà bạn muốn:Edit

Số tài nguyên thu được tối ưu nhất trong 1 giờ (nếu bạn online thường xuyên trong game mình khuyên bạn nên chọn những map này)


Dầu:

 • 6-1: 88.9/h
 • 3-1: 87.5/h
 • 2-1: 75/h
 • 1-3: 60/h

Đạn:

 • 1-1: 120/h
 • 1-4: 100/h
 • 2-1: 87.5/h
 • 6-4: 83.3/h

Thép:

 • 5-4: 100/h
 • 1-2: 60/h
 • 6-2: 66.7/h
 • 1-3: 60/h

Bautiex:

 • 2-2: 100/h
 • 3-3: 50/h
 • 4-3: 33.3/h
 • 2-3: 30/h

Số tài nguyên tối ưu mà thu được trong vòng 24 giờ (những bạn ít có thời gian thì có thể theo những map này)


Dầu:

 • 1-3: 1440
 • 2-1: 1800
 • 3-1: 2100
 • 4-1: 1440

Đạn:

 • 1-1: 2880
 • 1-4: 2400
 • 2-1: 2100
 • 5-3: 1920

Thép:

 • 1-2: 1440
 • 1-3: 1440
 • 5-1: 1440
 • 5-4: 2400

Bautiex:

 • 2-2: 2400
 • 3-3: 1200
 • 4-3: 800
 • 5-2: 864