FANDOM


Giao chiến làm hệ thống quan trọng nhất của WSG. Người chơi có thể bắt đầu một trận đánh bằng cách nhất vào ô Xuất kích trên giao diện chính của bạ, và tùy chọn bất cứ bản đồ nào bạn thích để bắt đầu. Trong WSG, ngoài xuất kích đi bản đồ cơ bản ngoài ra còn các kiểu giao chiến khác, bao gồm phần chơi chiến dịch lịch sử và tập trận. Cho dù đối thủ có thể khác nhau trong các kiểu trận đánh, cơ chế chiến đấu cơ bản vẫn là giao chiến vẫn y như nhau. Để cơ bản, chúng ta sử dụng xuất kích để làm mẫu, còn thông tin cho 2 kiểu trận đánh còn lại, xem thêm ở campaign và exercise( PVP).

Toàn bộ tiến trình giao chiến được chia theo các phần sau đây:


01. Định hướng

02. Trinh sát

03. Buff

04. Không kích mở đầu

05. Chống ngầm mở đầu

06. Ngư lôi mở đầu

07. Pháo kích

08. Pháo kích loạt hai

09. Tấn công ngư lôi

10. Đánh đêm

11. Thống kê

Các phần này là toàn bộ trong thành phần giao chiến. Trong số chúng, thực tế ra chỉ có phần 3 và 10 là chiến đấu thực sự. Phần 1,2 và 11 là cho lựa chọn chiến thuật và chiến lược. Nhưng nên nhớ đôi lúc giao chiến không hoàn toàn chạy hết các phần này. Trận đánh sẽ được kết thúc ngay lập tức bằng việc 1 phe bị hủy diệt hoàn toàn, cho dù có phần nào đó chưa xong.