FANDOM


Hoàn thành phần chơi Chiến dịch là một trong những cách để người chơi kiếm được Nhân tàu chiến để tái cơ cấu, ngoài ra còn cách khác là hoàn thành các nhiệm vụ hằng ngày cho nhân tàu. Phần chơi chiến dịch của game được dựa trên những sự kiện có thật với kẻ thù và tên của chúng đều có từng tham gia trong chiến dịch đó.

Có 4 chiến dịch người chơi có thể tham gia từ cấp độ trung bình đến khó. Tối đa 8 trận người chơi có thể đi trong một ngày bất kể độ khó.

  • Battle of Narvik
  • Battle of Cape Matapan
  • Battle of the Denmark Strait
  • Battle of Coral Sea

Khi chiến thắng trong phần chơi chiến dịch với Với Rank S hoặc hơn trong chế độ khó trung bình sẽ có tỷ lệ khoảng 20% có được Nhân tàu. Trong chế độ khó, có thể lấy được Nhân tàu ở tỷ lệ khoảng 60% nhưng nên nhớ là trong chế độ khó, thì loại tàu tham dự vào trận đánh phải đúng theo lịch sử. Ngoài ra, khi hoàn thành, còn có phần thưởng là tài nguyên.

Battle of Narvik Edit

Finish Quest P12 to unlock

Nhân: Nhân khu truc hạm


Kẻ địch Thành phần
hạm đội
Trung Khó
Tàu Cấp Tàu Cấp
DD Georg Thiele Lv 5 BB HMS Warspite Lv 50 DD
DD Wolfgang Zenker  Lv 5 DD HMS Bedouin Lv 30 DD
DD Bernd von Arnim Lv 5 DD HMS Cossack Lv 30 DD
DD Erich Giese Lv 5 DD HMS Punjabi Lv 30 DD
DD Erich Koellner Lv 5 DD HMS Eskimo Lv 30 DD
SS U-64 Lv 8 DD HMS Hero Lv 30 DD

Battle of Cape Matapan Edit

Hoàn thành Quest P14 để mở map

Nhân: Nhân tuần dương hạm


Kẻ địch Thành phần
hạm đội
Trung Khó
Tàu Cấp Tàu Cấp
BB HMS Warspite Lv 17 CV HMS Formidable Lv 53 BB
BB HMS Barham Lv 15 BB HMS Warspite Lv 53 CA
BB HMS Valiant Lv 15 BB HMS Barham Lv 47 CA
CL HMS Ajax Lv 3 BB HMS Valiant Lv 47 CL
CL HMS Gloucester Lv 3 DD HMAS Stuart Lv 35 CL
CL HMS Orion Lv 3 DD HMS Nubian Lv 35 DD

Battle of the Denmark Strait Edit

Hoàn thành Quest P22 để mở map.

Nhân: Nhân thiết giáp hạm


Kẻ địch Thành phần
hạm đội
Trung Khó
Tàu Cấp Tàu Cấp
BB Bismarck Lv 17 BB Bismarck Lv 47 BC
CA Prinz Eugen Lv 15 CA Prinz Eugen Lv 44 BB
DD Z Class Lv 5 DD Z Class Lv 35 CA
DD Z Class Lv 5 DD Z Class Lv 35 CA
DD Z Class Lv 5 SS U Class Lv 29 DD
DD Z Class Lv 5 SS U Class Lv 29 DD

Battle of Coral Sea Edit

Hoàn thành Quest P24 để mở map

Nhân: Nhân hàng không mẫu hạm

Kẻ địch Thành phần
hạm đội
Trung Khó
Tàu Cấp Tàu Cấp
CVL Shoho Lv 20 CV Shokaku Lv 41 CV
CA Aoba Lv 13 CV Zuikaku Lv 41 CV
CA Kako Lv 13 CA Myoko Lv 44 DD
CA Kinugasa Lv 13 CA Myoko Lv 44 DD
CA Furutaka LV 13 DD Akebono Lv 35 DD
DD Sazanami Lv 5 DD Ushio Lv 35 DD