FANDOM


Map 1 - 1:

Cách đi:

A > B: Nếu hạm đội có 4 tàu

A > C: Hạm đội sẽ đi đến C nếu chỉ có 3 tàu

Ghi chú:

Hãy mang 1 DD để tăng chỉ số Torpedo

Map 1 - 2:

Cách đi:

A : Trong Hạm đội có kì hạm là CL

B: Trong Hạm đội kì hạm không phải là CL

Ghi chú:

Nếu trong Hạm đội có kì hạm là CL thì khi đến B 100% sẽ đến Boss còn không thì sẽ đến điểm cuối cùng

Mang 1 DD để tăng chỉ số Torpedo.

Map 1-3:

Cách đi :

Hạm đội sẽ đến A hoặc B bất kì

Nếu đến A:

A>C>D: Trong Hạm đội có số tàu nhỏ hơn hoặc = 5

A>C>E: Trong Hạm đội có số tàu lớn hơn 5

Nếu đến B:

B>D: Có kì hạm là CL

B>C: Không phải CL là kì hạm

Ghi chú:

Nếu kì hạm là CL và có số tàu lớn hơn hoặc = 5 thì 100% tới Boss

Điểm C tặng 15 đạn

Map 1-4:

Cách đi:

>A: Hạm đội có số tàu nhỏ hơn hoặc = 4

>B: Hạm đội có số tàu lớn hơn hoặc = 4 và toàn bộ đều là DD

>F: Cái này thì các bạn hỏi ad Iris sẽ rõ hơn.

Ghi chú:

Điểm C và D bắt đầu rơi tàu, Boss có cơ hội rơi tàu bất kì trừ CV và SS

NingHai/PingHai/Renown/Hood có cơ hội rơi ra ở Boss

Đây là Map đầu tiên rơi các tàu DD và CL ( đúng ra là vậy ).

Map 1-5:

Đây là Map hơi đặc biệt vì chỉ có duy nhất 1 điểm, đâu là Map rơi ra tàu 6⭐ Sukhbaatar.

*Chú ý: Đây chỉ là một số thông tin cơ bản và vừa mới cập nhật nên khó tránh khỏi thiếu sót, nếu có thiếu sót gì mong mọi người thông cảm.